Trăsăturile speciale ale sufletului

Zohar, capitolul „Yitro” paragraful 190: Acesta este un om supărat, dar nu iute. El deţine starea de odihnă, pretinde că este deştept când nu este, şi totdeauna îşi ridică capul sa vadă. Afară el este certăreţ, dar acasă nu este. El nu are în vedere Tora pentru a o cerceta. Cuvintele oamenilor sunt o povară pentru el şi el le răspunde cu tărie.

Zohar-ul vorbeşte despre persoana din noi, care se dezvăluie în mod constant. Sunt 125 de straturi în dorinţa noastră comună de plăcere, şi fiecare din ele conţine straturile, stările interioare proprii. De fiecare dată, în interiorul unei noi dorinţe, un nou strat de calităţi se dezvăluie – o nouă imagine a persoanei din mine, imaginea echivalenţei mele cu Creatorul, imaginea Creatorului în interiorul meu, imaginea asemănării şi deosebirii cu Creatorul.

Întreaga combinaţie a calităţilor interioare şi exterioare prezente in Rosh (Cap), Toh (Corp), Sof (sfârşitul Partzuf-ului sufletului), Kelim (dorinţe) care pot fi folosite, şi dorinţele care nu pot fi folosite fiindcă nu au încă ecran peste ele, precum şi dorinţele care nu pot fi folosite pâna la corectarea completă numite „Lev HaEven” (Inima de piatră) – întregul agregat al acestor dorinţe este numit umanul din noi.

Fiecare, şi de fiecare dată, în fiecare moment al drumului meu pe care avansez către starea de uman perfect, mi se dezvăluie imaginea umanului în mine. Cum pot să recunosc ce fel de om se dezvăluie în mine acum, şi cine sunt eu la acest moment în funcţie de semnele interioare şi exterioare pe care le descopăr în mine însumi?

După toate aceste diverse caracteristici speciale pe care le descopăr în Sfirot-urile de Rosh, Toh şi Sof din Partzuf-ul sufletului meu, pot să spun care imagine este acum proprie mie. Este ca şi cum citesc despre mine în cartea mea de identitate care are o descriere detaliată a viitorului meu.

De aici înţeleg cine sunt şi ce sunt. Încep să mă cunosc, să-mi ştiu calităţile, care din ele lucreaza de dragul dăruirii şi care împotrivă, care sunt încă egoiste şi cât de mult le-am restricţionat, cât de mult sunt în Klipa şi în ce măsură sunt ele subiectul corecţiei.

Toate acestea sunt imaginea unei persoane şi nu este nimic în afară de asta. Această imagine încorporează totul.

De aceea, în timp ce citim acest capitol din Zohar, trebuie să ne găndim constant la stările noastre spirituale ca şi cum mi s-ar derula fotogramele unui film dezvaluindu-mi continuu o nouă imagine a persoanei din mine până când toate aceste imagini adunate una cu alta ajung la o singură stare. Dar şi toate imaginile anterioare sunt de asemenea salvate. Apoi, pe baza tuturor acestor păcate şi fărădelegi, obţin adevărata imagine perfectă – Omul cel care este asemănător Creatorului.

Din a doua parte a Lectiei zilnice de Cabala 3/16/11 Zohar

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: