Starea lumii noastre

254.01Nevoia și necesitatea unei lungi revărsări către această lume vor fi explicate mai jos, faptul că această muncă grea de a transforma forma primirii în forma de dăruire poate fi concepută numai în această lume (Baal HaSulam, Studiul celor zece sefirot, partea 1, „Observația interioară”, capitolul 4, Punctul 20).

Întrebare: Ce este această stare numită ”lumea noastră” și de ce forma de dăruire poate fi dobândită doar în ea?

Răspuns: Pe de o parte, lumea noastră este cea mai de jos dintre lumi; este foarte îndepărtată de calitățile Creatorului, de calitățile dăruirii și există complet în calitatea primirii. Pe de altă parte, folosind un mecanism numit Tora, adică lumina superioară, care vine la noi și face posibilă dobândirea calității de dăruire, ne putem ridica treptat de la calitatea primirii la calitatea dăruirii și să ne apropiem astfel de Creator.

Întrebare: Dar de ce anume din lumea noastră? Ce este atât de special în ea?

Răspuns: Lumea noastră este opusă lumii superioare, opusă Creatorului. În timp ce existăm în ea, putem acționa așa cum ne dictează calitatea primirii. Apoi treptat, dobândim și calitățile dăruirii. În primul rând, dobândim calitatea de a primi pentru a primi, iar apoi de a primi pentru a dărui. Astfel, devenim asemănători cu Creatorul.

Lumea noastră este o stare specială în care existăm doar în primire, neînțelegând inițial ce este dăruirea reală, absolută. Din starea opusă putem înțelege ce este. Dar mai întâi trebuie să înțelegem pe deplin ce este primirea.

KabTV “Studiul celor Zece Sefirot (TES)” 12/4/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: