De ce Creatorul a creat o astfel de lume?

Întrebare: De ce Creatorul a creat o lume în care există echivalenţa de formă? Nu ar fi putut să creeze o lume cu alte caracteristici şi legi?

Răspuns: Nu, nu ar fi putut pentru că, conform echivalenţei de formă, El vrea ca omul să îi devină similar Lui. Depinde de noi să obţinem această stare în cei 6000 de ani ai existenţei noastre. Mai avem cam 220 de ani rămaşi.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 12.03.2017

 

Un învățător adevărat este simțit cu inima

Întrebare: Atunci când ai ajuns la învățătorul tău, Rabaș, l-ai invididat?

Răspuns: Din punct de vedere al cunoașterii și comprehensiunii, da. Dar, din punct de vedere al unui om obișnuit, ce era de invididat? Eu aveam 30 de ani, el 70. În fața mea se afla cineva care știa totul, dar nu spunea nimic.

Întrebare: Atunci când l-ai întrebat pe Rabș : ”De unde știu că sunt în locul potrivit?” El a replicat: ”Un învățător adevărat este identificat de inimă.” Cum identifici că acesta este învățătorul tău, prin inimă?

Răspuns: Asta nu poate fi transpus în cuvinte. Pur și  simplu simți că această persoană deține adevărul și că tu trebuie să-l primești de la ea. În același timp, studentul încă nu înțelege învățătorul.

Întrebare: Cum are loc acest declic? Când știi cu siguranță că este învățătorul tău, locul tău, viața ta?

Răspuns: Am înțeles asta din conferințele lui. Am văzut că practic toate întrebările mele au avut un răspuns. Am simțit că această metodologie este pentru mine.

De fapt, am trecut pe la mulți Cabaliști, dar metoda lor de predare nu a fost deloc potrivită pentru mine. Și numai aici am simțit imediat că aceasta este cunoașterea absolută pe care am vrut s-o primesc de la el.

Din lecția de Cabala în limba rusă din 25.06.2017

Descoperirea lui Abraham

Creatorul este calitatea dăruirii şi a iubirii. El este absolut. Şi numai în acest mod El se comportă cu noi. Pentru ca să se reveleze creaturilor Sale şi pentru a le face similare cu Creatorul, El le-a creat opuse naturii Sale, aşa cum stă scris: „Am creat înclinaţia rea”.

Totuşi, deşi El ne-a creat ca nişte creaturi rele, care devin tot mai egoiste în fiecare zi, în acelaşi timp El ne-a dat un instrument pentru corecţie. Singura problemă este că toate acestea se întâmplă gradual, conform legilor naturii.

Natura se dezvoltă conform legilor organismelor inanimate, vegetale, animate şi umane. Conform înţelepciunii Cabala, omul diferă de animal, nu prin faptul că merge pe două picioare, cu capul spre sus (până la urmă şi struţul merge pe două picioare) şi nu prin abilitatea sa de a gândi. El are o aspiraţie spre scopul vieţii care îl distinge de animale.

Aceasta este o dorinţă clară pentru a cunoaşte scopul vieţii, întrebările despre sensul lui fiind: „De ce şi pentru ce trăiesc? Ce este definit în natură ca scop al creaţiei şi al existenţei mele?”. Aceste întrebări îngrijorează cu adevărat anumiţi oameni. Totuşi, în timp ce ei pun aceste întrebări, ei nu ştiu cum să le răspundă.

Primul om care a încercat să răspundă la aceste întrebări, acum 5777 de ani, a fost un om numit Adam, care prin gândurile, sentimentele, aspiraţiile interioare şi analizele sale profunde a străpuns secretele universului şi a scris o carte mică despre asta, numită „Îngerul secret”, care a supravieţuit până în zilele noastre.

Mulţumită acestei descoperiri şi a muncii asupra lui însuşi, el a început să folosească în mod corect forţele naturii pentru dezvoltarea sa şi a fost numit Adam. „Adam”, de la cuvântul „Domeh” (similar) Creatorului.

Mulţi oameni, în diferite generaţii după Adam, au folosit metoda sa. Apoi prin 20 de generaţii ale discipolilor săi care au trecut s-a ajuns la Abraham, care trăit în Babilonul antic şi care, la început, a fost un predicator al abordării naturii și nu chiar corectă. El credea că spiritualitatea este divizată în mulţi zei, care ar trebui veneraţi.

Totuşi, mai târziu, el a descoperit că toate aceste forţe opuse ale naturii, care acţionează independent şi care au chiar şi interacţiuni pozitive şi negative între ele, la fel ca și diferiţii zei greci antici, vin dintr-o singură minte, dintr-o singură forţă.

Noi trebuie să explorăm, să revelăm şi să ne apropiem de această minte, pentru a ştii şi înţelege care este sensul vieţii. Abraham credea că, în mod contrar, toate secolele care au trecut de la Adam ar fi neremarcate şi inutile.

În principiu, noi explorăm diferite forţe care există cu adevărat. Totuşi, ele nu au o bază (sursă) comună şi că este necesar să o revelăm. Asta este și ceea ce a făcut Abraham.

El a descoperit forţa unificată a naturii deasupra celorlalte forţe diferite, pe care în acele vremuri toţi oamenii le venerau, inclusiv el însuşi, până când a descoperit această forţă unică.

Când a explorat-o, a ajuns la concluzia că aceasta este absolut bună şi unificata, iar asta este exact ceea ce Abraham a început să explice babilonienilor.

Nouă ni se pare că nu este nicio diferenţă între politeism și monoteism. Totuşi, monoteismul nu înseamnă venerarea unei forţe, ci a deveni similar cu ea. Adevărul este că omul, în împlinirea destinului său, se străduieşte să devină ca ea, în acelaşi timp el se schimbă pe el însuşi, comportamentul său, punctul său de vedere asupra vieţii şi astfel construieşte relaţii sociale în conformitate.

Schimbându-se pe el însuşi, el schimbă lumea, societatea şi familia sa. El crează totul conform unui singur tipar pe care-l primeşte de Sus, prin dobândirea, explicarea, îmbrăţişarea şi explorarea forţei superioare.

În principiu, asta este ceea ce a făcut Abraham. El a încercat să explice totul studenţilor săi, iar ei i-au urmat calea. Aşadar, a fost organizat un grup de oameni numit poporul Israel, de la cuvântul „Isra-El” (Isra – direct, El – Creator), care erau îndreptaţi direct spre Creator. Cu alte cuvinte, acesta este un grup care este direcţionat spre explorarea binelui, a forţei unificate – Creatorul.

Din lecţia de Cabala în limba rusă 6/4/17

 

Lucrul principal este intenția

Întrebare: Ce rol joacă intenția în construirea oricărei relații?

Răspuns: Intenția înseamnă absolut totul. Nu există nimic în afară de intenție.

Dorințele ne sunt date. Ele sunt sparte, sortate, împrăștiate și se ridică în noi conform unui program special. Prin urmare, lucrul principal este intenția: de dragul a ceea ce, în numele a ceea ce, pentru cine am de gând să fac ceva sau chiar faptul că mă gândesc. Lucrul principal este încotro îmi direcționez gândurile, sentimentele și aspirațiile.

Din Lecția de Cabala în limba rusă din 11/06/2017

De ce au dispărut dinozaurii?

Întrebare: De ce au existat dinozaurii vreme de sute de milioane de ani? Un Cabalist ştie ce i-a făcut să dispară?

Răspuns: Toată viaţa inanimată, vegetală, animală şi umană, în mod gradual s-a transformat într-o formă superioară.

De aceea au dispărut feriga antică şi alte plante, la fel s-a întâmplat şi cu diferite feluri de animale. Chiar şi mineralele s-au schimbat. Conform cercetătorilor, poţi spune câte milioane vechime are o anumită rocă. Totul se petrece natural.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru oameni. Numai vedeţi cât de diferit trăiesc oamenii de astăzi faţă de cei de acum o sută de ani sau acum o mie de ani. Chiar şi faţă de aspect, fără să menţionăm nivelul lor de conştiinţă.

Dacă ar fi să predau astăzi Cabala în modul în care au scris despre ea Aristotel şi Plato, susţinând că sufletul depinde de cât de profund respiră o persoană, aş fi luat în râs. Vă puteţi imagina despre ce au scris în trecut marii gânditori?! Cu o inhalaţie şi cu o exalaţie profundă ne vom umple sufletul. Şi ei credeau cu adevărat ce este sufletul.

Astăzi, acele minţi măreţe ale generaţiei lor ar arăta băieţi prostuţi, dacă ar fi rămas la acelaşi nivel, deoarece dorinţa este într-o continuă dezvoltare, iar ea astfel ne-a dezvoltat. De aceea, nu ne putem compara cu alte generaţii.

Din lecţia de Cabala în limba rusă 3/19/17

 

Legământul în ţara Moabului

Tora, Deuteronomul 28:69 – 29:03: Iată cuvintele legământului ce a poruncit Domnul lui Moise să încheie cu fiii lui Israel în pământul Moabului, afară de legământul pe care l-a încheiat Domnul cu ei în Horeb.

Atunci a chemat Moise pe toţi fiii lui Israel şi le-a zis: „Aţi văzut toate câte a făcut Domnul înaintea ochilor voştri, în pământul Egiptului, cu Faraon şi cu toate slugile lui şi cu tot pământul lui, Acele pedepse mari pe care le-au văzut ochii tăi şi acele semne şi minuni, mâna cea tare şi braţul cel înalt;

Dar până în ziua de astăzi nu v-a dat Domnul Dumnezeu minte ca să pricepeţi, ochi ca să vedeţi şi urechi ca să auziţi.

Pământul Moabului se întinde dincolo de Iordan. Stând acolo, te afli în afara ţării Israel, adică nu trebuie să începi corectarea dorinţelor pentru dragoste, pentru primire de dragul dăruirii. Totuşi, aceste legi încep deja să te afecteze.

Întrebare: Pe de-o parte este scris: „Aţi văzut tot ceea ce a făcut Domnul înaintea ochilor voştri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor slujitorilor lui şi întregii lui țări. Cu ochii voştri aţi văzut aceste încercări”. Pe de altă parte este scris: „Dar Domnul nu v-a dat minte să înţelegeţi, ochi să vedeţi şi urechi să ascultaţi, până în ziua de astăzi.” De ce este o asemenea contradicţie?

Răspuns: Este aşa, deoarece copiii Israelului abia au terminat de stăpânit nivelul Bina, ceea ce este dăruire de dragul dăruirii, purificarea dorinţelor lor, iar acum trebuie să înceapă să le transforme în dăruire şi iubire.

Asta înseamnă că ei trebuie să ”vadă”, deoarece este vorba de Lumină Hochma.

Din emisiunea de pe KabTV „Secretele Cărţii Eterne” 28/12/16

Lumea la răscruce. Partea întâi

În urmă cu câteva luni, când am început să pregătim congresul din Europa, care va avea loc peste câteva zile, părea că cea mai presantă problemă era unificarea Europei și nevoia noastră de a lucra la asta. La uma urmelor, europenii nu înțeleg de ce eșuează toate tentativele lor de a crea o Europă unită.

Întâi de toate, trebuie să pregătim societatea și să construim o platformă între țările europene. Numai atunci putem începe să vorbim despre unirea Europei, astfel încât să poată fi o unire a inimilor, nu a băncilor. O unire poate exista numai dacă este bazată pe relații bune între oameni, fiindcă vorbim de o societate umană.

Dar, au trecut câteva luni de atunci și situația s-a deteriorat semnificativ; au apărut de curând probleme noi și mai urgente. Nu mai este de ajuns să vorbim despre unificarea Europei, este necesar să unim întreaga lume. Această problemă este azi crucială.

Devine din ce în ce mai vizibil cu fiecare zi că dezvoltarea lumii este accelerată rapid. Această dezvoltare este inevitabilă, dar poate avea loc pe două căi: pe Calea Luminii sau pe calea evoluției după un curs natural, ceea ce înseamnă suferință. Și depinde de noi, oamenii, ce cale alegem. În oricare din cazuri, noi trebuie să trecem prin această dezvoltare de „magnitudine absolută”, fie că o vom trece prin abis, fie că va fi printr-o viață frumoasă.

Aceste două căi se află în fața noastră. Calea dezvoltării naturale este calea separării, care va duce la sentința inevitabilă de a lupta, de a suferi și de a fi nefericiți, de a ajunge chiar la războaie mondiale. Și asta, numai pentru a ne forța să mergem în cele din urmă pe Calea Luminii sau măcar pe linia de mijloc, între cele două căi.

Dar Calea Luminii este calea unității, ultimul scop a întregii noastre dezvoltări. Trebuie să ne reunim cu toții în interiorul sistemului, ca un singur om, Adam HaRișon. Și dacă aspirăm corect, cu toții, spre acest scop și prin propria noastră voință, lumea va merge pe drumul cel bun. Dacă nu, lumea va înainta prin lovituri. Doar noi alegem pe ce cale vom merge din acestea două.

În plus, a apărut de curând o altă dezvoltare negativă: a reapărut nazismul în SUA. Acesta nu este un simplu accident, ei au existat întotdeauna, dar erau liniștiți și se temeau să fie vocali. Azi, însă, ei au încetat să se mai ascundă.

Putem vorbi ani despre motivele interne și externe care au făcut ca neo-nazismul să ridice capul în SUA dar, de fapt, nu motivele sunt importante, fiindcă nazismul este un fenomen natural.

Ca și Marx și Baal HaSulam a scris că nazismul este următoarea fază după socialism. Dacă socialismul nu urmează calea tipului de unitate corectă, atunci va degenera în nazism, adică îm felul incorect de unificare a societății.

În esență, aceasta este toată diferența între calea suferinței și Calea Luminii. Există dovezi că nazismul fascist a sperat că, în viitor, SUA va deveni o țară nazistă, unită prin ideea național socialistă.

Acest curent va continua să se dezvolte mai departe cu ajutorul evreilor americani, exact cum a fost în Germania la începuturile ridicării naziștilor la putere. De aceea, este necesar să facem tot ce este posibil pentru a evita reapariția greșelilor amare ale trecutului și care se află deja la orizont.

Istoria se repetă și, nu numai Europa, se află la răscruce azi, ci întreaga lume. Să sperăm că vom fi capabili să o schimbăm de pe calea suferinței pe Calea bună, a Luminii.

Din partea întâi a Lecției zilnice de Cabala din 21/08/ 2017 – Topic – Europa la răscruce

Nu există divizare în timp

Tora, Deuteronomul 29:29: „Cele ascunse sunt ale Domnului Dumnezeul nostru, iar cele descoperite sunt ale noastre şi ale fiilor noştri pe veci, ca să împlinim toate cuvintele legii (Tora) acesteia”.

Asta nu este o traducere corectă a Torei. Adică, ascunsul este de la Creator, iar revelarea, până la nivelul al treilea şi al patrulea, este a noastră.

Pentru că o revelăm noi, atunci are loc faţă de întregul sistem al celor zece Sefirot, până la nivelul al treilea sau al patrulea, care este faţă de Kelim ale dăruirii – Galgalta ve Eynaim sau chiar AHP.

Ceea ce este revelat de Creator, ne este revelat nouă în eforturile noastre. Pe de o parte, noi experimentăm eşecul. Dacă nu munceşti corect, laşi o urmă similară în spatele tău către al treilea şi al patrulea nivel. Este spus clar: „Vina taţilor cade asupra copiilor lor până la a treia şi a patra generaţie.”

Întrebare: Înseamnă că următorul meu nivel spiritual este compromis?
Răspuns: Următorul tău nivel depinde de tine. Totuşi, dacă este compromis, se extinde tot drumul şi tu trebuie să îl reconstruieşti din nou. Este imposibil ca numai o parte să fie distrusă. Aşa cum este spus: „Nu există divizare în timp.”

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 11.01.2017

Puterea societăţii spirituale

Baal HaSulam, Ultima generaţie: Cel care doreşte să părăsească societatea în favoarea alteia, nu trebuie să fie oprit în niciun fel, chiar dacă este dăunător societăţii.

Trebuie să realizăm că în viitoarea societate, către care avansăm treptat, cel mai important lucru este participarea omului în ea.

Poate să fie un mare specialist în ceva, dar dacă nu acceptă cadrul de lucru al societăţii şi nu vrea să fie egal cu toată lumea, atunci nu poate rămâne în societate doar ca un specialist. De fapt, în primul rând, noi acceptăm pe cineva nu pentru că este un specialist, ci pentru că este un prieten.

Întrebare: Aş vrea să înţeleg, ce rău poate face el societăţii?

Răspuns: Îşi poate impune gândurile lui altora. Nu este nimic mai rău decât asta. Oamenii deştepţi, cu minţi şi sentimente ascuţite, dar cu un egoism necorectat, pot face un rău serios societăţii.

Dobândirea Creatorului vine prin conexiunea dintre oameni, atunci când toată lumea devine egală, fiecare anulându-se şi ajustându-se altora. Adică, „cel mai mare” este cel care se face pe el însuşi cel mai mic. Acestea sunt două calităţi complet opuse.

De aceea, oamenii cu o dorinţă egoistă uriaşă, care se străduiesc constant, chiar inconştient, să iasă în faţă, nu aparţin unei astfel de societăţi. Ei sunt prezenţi cu condiţia: dacă sunt incapabili să se schimbe şi să fie ca toată lumea, ei trebuie să părăsească societatea.

Cineva poate să fie o persoană neremarcabilă, cu abilităţii medii, dar este un prieten şi nu cineva care, tot timpul, sare şi încearcă să strălucească cu calităţi egoiste. Nu avem nevoie de individualişti.

Numai o masă coezivă de oameni poate produce un rezultat spiritual. Nu există alt mod! Puterea unei societăţi spirituale se află în centrul ei, în uniunea tuturor şi în aspiraţia comună.

Întrebare: Poate cineva cu un ego mare să se anuleze în faţa societăţii? Cum ai făcut tu asta?

Răspuns: Am fost un mare egoist, fiind în dezacord cu grupul de multe ori. Am fost surprins cum de m-au tolerat. Totuşi, în final, prin circumstanţe foarte dificile, am reuşit să înţeleg că trebuie să mă înclin.

Comentariu: Dar tu l-ai avut ca învăţător pe Rabaş. Te-ai anulat în faţa lui.

Răspuns: Asta a fost chiar mai greu. Când ai un învăţător lângă tine, care te sprijină, atunci trebuie să te anulezi chiar mai mult. A fost dificil.

Totuşi, nu ai unde să scapi. Dacă eşti persistent şi accepţi tot ceea ce îţi indică societatea, atunci primeşti în final ajutor de sus.

Întrebare: Atunci, asta însemnă că este cumva posibil să lucrezi cu caracterul şi calităţile care îţi sunt date de natură?

Răspuns: Numai dacă Creatorul o va face. Dacă Creatorul nu construieşte Templul, adică sufletul, atunci toate încercările omului sunt în van.

Din emisiunea de pe Kab TV „Ultima generaţie” din 19.06.2017

Ce este durerea?

Întrebare: Tu spui că dacă îi faci rău unui prieten, atunci loveşti în tot sistemul. Ce este durerea?

Răspuns: Durerea este o senzaţie a lipsei împlinirii din dorinţă. Există diferite praguri ale senzaţiei lipsei împlinirii. Un prag serios provoacă durere.

Întrebare: Ce înseamnă să faci rău unui prieten în grupul de zece?

Răspuns: Dacă este un grup de zece bun, atunci tu faci rău unui prieten dacă tu nu te realizezi în el.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 21.05.2017

Pagina 1 din 1.02812345...Ultima »